Sportwerkt

 

Het sportwerkt traject is speciaal voor jongeren die om allerlei redenen even geen school hebben of daar tijdelijk niet terecht kunnen. Naast de basisvakken rekenen taal en burgerschap wordt er veel aandacht besteed aan gedragsverandering door middel van sport. De jongeren die bij de UVS het sportwerkt traject volgen gaan aan de slag met het aanleren van sociale vaardigheden en arbeidsvaardigheden. Het doel van dit traject is een actieve deelname aan de maatschappij en het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling om uiteindelijk zo snel mogelijk door te stromen naar werk of vervolgonderwijs.

MBO

 

De Urban voetbalschool biedt in samenwerking met de Amsterdamse plus twee opleidingen aan: Entree sport en niveau 2 Dienstverlening. De entree opleiding duurt één jaar en niveau 2, twee jaar. Tijdens deze opleidingen wordt sport ingezet als middel voor persoonlijke groei. Er wordt niet alleen aan de lichamelijke conditie gewerkt maar ook aan de werkhouding en het gedrag. Uiteraard komen de basis vakken als rekenen, taal en burgerschap ook ruimschoots aan de orde.

Nieuwkomers

 

Het leerwerktraject dat de Urban Voetbal School heeft ontwikkeld voor de nieuwkomers is opgebouwd rond een combinatie van workshops, arbeidsgerichte activiteiten, mozaïeken en sport. De school biedt bovendien diverse specifieke trainingen die de deelnemers toerusten met de benodigde competenties om actief deel te nemen aan de maatschappij.