Sportwerkt

 

Het sportwerkt traject is speciaal voor jongeren die om allerlei redenen even geen school hebben of daar tijdelijk niet terecht kunnen. Naast de basisvakken rekenen taal en burgerschap wordt er veel aandacht besteed aan gedragsverandering door middel van sport. De jongeren die bij de UVS het sportwerkt traject volgen gaan aan de slag met het aanleren van sociale vaardigheden en arbeidsvaardigheden. Het doel van dit traject is een actieve deelname aan de maatschappij en het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling om uiteindelijk zo snel mogelijk door te stromen naar werk of vervolgonderwijs. In het lesprogramma wordt veel tijd besteed aan communicatieve vaardigheden, hoe presenteer je jezelf, drank- en drugsgebruik, sexualiteit, budgetteren en sollicitatietraining. Daarnaast vormt sport een groot onderdeel van het lesprogramma. Sport wordt bij de UVS gebruikt als middel om gedragsverandering te realiseren bij de jongeren. Situaties uit de sportlessen worden teruggekoppeld naar het “gewone leven”. Deelnemers worden direct geconfronteerd met de gevolgen als iemand zich niet aan de afspraken houdt en ervaren dus ook dat dit ten koste gaat van de onderlinge sfeer en prestaties. Door het aanbieden van verschillende workshops, arbeidsvaardigheden en sport worden de jongeren gestimuleerd om persoonlijke successen te behalen. Tevens staan tijdens alle lessen de competenties samenwerken, doorzettingsvermogen en respect centraal. Uiteraard is er de mogelijkheid wanneer een jongere 16 of ouder is om door te stromen naar het MBO (in samenwerking met ROCTOP) bij ons op de locatie.